Επικοινωνία

Κεντρικό:
ΒΙ.ΠA. Λακκώματος – Χαλκιδική
Τηλέφωνα: 23990 51642, 23990 51643
Email: info@epimetallou.gr
Fax: 23990 51653
Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ. 71, Τ.Κ. 63080 Λάκκωμα, Χαλκιδική

Φόρμα Επικοινωνίας